Ide o nový tréningový program zameraný na filmových profesionálov, ktorí zabezpečujú vizuálnu stránku filmu – výpravu, stavby. Jeho cieľom je posilniť dialóg medzi začínajúcimi a etablovanými „velikánmi“ vo svete vizuálnej časti kinematografie. Masterclass ponúka možnosť naštartovať predstavivosť, posilniť vizuálnu stavbu scény a zvýšiť si kvalifikáciu.

Toto stretnutie bude zahŕňať teoretické semináre a praktické úlohy. Pri vývoji vyberieme 5 projektov televíznych seriálov alebo celovečerných filmov a za pomoci konzultantov vytvorí každý účastník dizajn pre svoj mood board.
 
Uskutoční sa od 24. do 30. novembra 2017 v meste Vilnius/Litva.
 
Podujatie je organizované s finančnou podporou Programu EÚ Kreatívna Európa – MEDIA.
 
Uzávierka prihlasovania:
30. december 2017
 
Viac informácií
Prihláška