Hlavný organizátor: Muzeum umění Olomouc (CZ)

Partneri: Galéria mesta Bratislavy (SK), Janus Pannonius Múzeum (HU), Międzynarodowe Centrum Kultury w Krakowie (PL)

Výška grantu: 200.000,- EUR

V krásných prostorách kroměřížského Arcibiskupského zámku byl o víkendu 22.–24. září 2018 oficiálně zahájen rozsáhlý edukační program ArtCoMe, který propojí studenty z Olomouce, Krakova, Bratislavy a Pécse. Úvodní setkání ale patřilo muzejním lektorům a učitelům, kteří budou s vybranými studenty v následujících třech letech v rámci programu pracovat.

Součástí setkání byl také odborný seminář zaměřený na možnosti interpretace. Pedagogové zažili netradiční prohlídku zámku s tablety a zúčastnili se workshopu v Květné zahradě, kde si vyzkoušeli rozmanité interpretační přístupy a získali inspiraci pro práci se studenty. 

Mezinárodní program pro studenty středních škol se může uskutečnit jen díky tomu, že Muzeum umění Olomouc uspělo s projektem Art & Contemporary Me: Umělecké dílo jako médium utvářející evropskou identitu v dotačním programu Kreativní Evropa – Kultura. Projekt, který zahrnuje výstavu Rozlomená doba 1908–1928, odbornou publikaci, vědecké konference a řadu doprovodných a edukačních programů, se zaměřuje na silnou a jedinečnou zkušenost jednotlivce s uměleckými díly.