Koordinátor: Akademie výtvarných umění v Praze (Česká republika) 

Spoluorganizátori: Kud Mreža/Alkatraz Galerija (Slovinsko), Remont – independent artisticAssociation (Srbsko), SPACE (Slovensko) 

Popis projektu: Projekt „Artyčok.TV : open archive“ sa sústreďuje na rozšírenie svojho dopadu na ďalšie európske krajiny – Slovensko, Srbsko a Slovinsko s cieľom založiť najväčší, stále chýbajúci, archív súčasného umenia v Európe, ktorý bude slúžiť na vzdelávanie, výskum a ako zdroj súčasných stratégií a prístupov k umeleckej praxi pre širokú laickú verejnosť. Práve tá má často strach z výstav súčasného umenia alebo si myslí, že im nerozumie.Artyčok.TV : open archive chce poskytovať informácie o súčasnom umení – rozhovory s umelcami o ich tvorbe, kurátori prezentujúci rôzne umelecké stratégie, ktoré majú napomáhať rozširovaniu povedomia a lepšej akceptácii súčasného umenia. Prostredníctvom reportáží, ktoré budú tvoriť lokálne tímy (kurátor, umelec a kameraman) budú prezentovať rôznorodosti a problémy umeleckých scén v Česku, na Slovensku, v Srbsku a Slovinsku a vytvárať platformu pre vzájomnú konfrontáciu a medzinárodnú reflexiu.

Tento archív bude dôležitým prezentačným uzlom v medzinárodnom kontexte. Spolupráca medzi kurátormi má nadnárodnú úroveň a vytvára synergický efekt na európskej úrovni, s ohľadom na lokálne a regionálne záujmy a snaží sa medzinárodne zviditeľniť umelecké scény.Artyčok.tv ako online umelecká televízia je prístupná z akéhokoľvek miesta na svete a môže ponúknuť platformu pre komunikáciu, konfrontáciu a medzikultúrny dialóg.

Výška grantu: 76 000 €

Webstránka projektu: artycok.tv