Sunny Side of the Doc v spolupráci s China Documentary Film Commission, Chengdu’s City Government, Sichuan Real Lens Culture Media Co. LtdOriental Companion Media organizujú od 18. do 21. marca 2014 v čínskom Chengdu koprodukčné fórum a trh dokumentárnych filmov pod názvom Asian Side of the Doc

Pozostáva z:
– prezentácií projektov
– individuálnych stretnutí
– panelov, spoločenských podujatí (od výstav po tréningy)

Podujatie je organizované s finančnou podporou Programu EÚ MEDIA.

Uzávierka prihlasovania:
7. marec 2014

Viac informácií a prihlasovanie

Kontakt:
Email