SPOLOČNOSŤ: Asociácia slovenských filmových klubov
SCHÉMA FINANCOVANIA: Automatická podpora kinodistribúcie
ČÍSLO VÝZVY: EACEA 25/2012
SUMA: 24 508 EUR