VÝZVA: Automatická podpora kinodistribúcie EACEA/27/2014

DÁTUM UZÁVIERKY: 30. apríl 2015

SPOLOČNOSŤ: Asociácia slovenských filmových klubov

SUMA: 41 960 EUR