Atelier Ludwigsburg-Paris je jednoročný tréningový program pre absolventov filmových škôl – mladých, začínajúcich európskych filmových producentov a distribútorov.

Každý rok vybraní účastníci dostanú možnosť študovať filmovú produkciu a distribúciu na Atelier Ludwigsburg-Paris. Projekt účastníkom poskytuje detailné vedomosti z oblasti vývoja projektov, financovania, rozpočtovania, postprodukcie, medzinárodnej distribúcie a marketingu.

Účastníci sa takisto učia ako iniciovať koprodukcie a ako uvádzať svoje filmy na trh.

Atelier Ludwigsburg-Paris prijíma prihlášky na akademický rok 2014-2015.

Organizované s finančnou podporou Programu EÚ MEDIA.

Uzávierka prihlasovania:
31. máj 2014 (Ludwigsburg aj Paríž)

Viac informácií

Kontakt:
Email1 

Email2