Atelier Ludwigsburg-Paris je jednoročný tréningový program pre absolventov filmových škôl – mladých, začínajúcich európskych filmových producentov a distribútorov.

Projekt účastníkom poskytuje detailné vedomosti z oblasti vývoja projektov, financovania, rozpočtovania, postprodukcie, medzinárodnej distribúcie a marketingu.

Účastníci sa takisto učia ako iniciovať koprodukcie a ako uvádzať svoje filmy na trh.

Atelier Ludwigsburg-Paris prijíma prihlášky na akademický rok 2016/2017.

Podujatie je organizované s finančnou podporou Programu EÚ Kreatívna Európa – MEDIA.

Uzávierka prihlasovania:
31. máj 2016

Viac informácií

Kontakt:
Email