Ide o ročný tréningový program pre mladých začínajúcich producentov a distributérov. Prednášať budú profesionáli v obore filmového a mediálneho priemyslu. Výuka sa venuje všetkým fázam výroby filmu od scenára cez vývoj projektu, financovanie, produkciu, postprodukciu, distribúciu a marketing.  Program sa skladá z niekoľkých rezidenčných pobytov na škole La fémis v Paríži a Filmakademie v Ludwigsburgu, participanti sa zúčastnia festivalu v Berlíne, Cannes a Premiers Plan v Angers, stáže v distribučnej firme a na záver vyrobia krátky film v spolupráci s ARTE a SWR. 
 
Požiadavky na účastníka
– vek do 30 rokov
– absolventi filmových škôl a kurzov
– dobrá znalosť angličtiny
– aspoň základy nemeckého alebo francúzskeho jazyka
 
Termín a miesto:
Tréning sa koná vo Francúzsku, Nemecku a Anglicku od začiatku októbra 2019 do konca Augusta 2020.
Pozostáva zo 6 sessions: 
2 sessions v Ludwigsburgu na Filmakademie of Baden-Württemberg
2 sessions na La Fémis v Paríži s aktívnou účasťou Angers/Clermont-Ferrand a Cannes film festival
1 session v Londýne na the NFTS
1 session v Berlíne počas Berlinale
 
Účastnícky poplatok: 1 500 EUR + náklady na ubytovanie
 
Uzávierka prihlasovania:
31.05.2019
 
Viac informácií:
www.atelier-ludwigsburg-paris.com 
www.filmakademie.de
www.femis.fr
Kontakt:
Francúzsko: christine.ghazarian@femis.fr
Nemecko: anne_christine.knoth@filmakademie.de