Intenzívny ročný workshop zložený z niekoľkých rezidenčných pobytov na škole La fémis v Paríži a Filmakademie v Ludwigsburgu, zahŕňa návštevu festivalu v Berlíne, Cannes a Clermont-Ferrand, stáže v distribučnej / sales firme a výrobu krátkeho filmu v spolupráci s ARTE a SWR.

Pre koho je kurz určený: pre začínajúcich európskych filmových producentov a distribútorov do 30 rokov

Kurzovné: 1 500 EUR + náklady na ubytovanie

Kontakt: Christine Ghazarian (Paris director) christine.ghazarian@femis.fr

Anne Christine Knoth (Coordinator Ludwigsburg) anne_christine.knoth@filmakademie.de

Termín: október 2022 – august 2023
Miesto: Ludwigsburg/DE, Paríž/FR, Berlín/DE, Londýn/UK, Clermont-Ferrand/FR, Cannes/FR, Štrasburg/FR
Uzávierka prihlasovania: 31. 5. 2022

Viac info