Intenzívny ročný workshop zložený z niekoľkých rezidenčných pobytov je určený pre 18 účastníkov z celého sveta, pre začínajúcich európskych filmových producentov a distribútorov do 30 rokov. Učebné osnovy pokrývajú všetky fázy tvorby audiovizuálnych projektov: scenár a vývoj projektu, financovanie, produkciu, distribúciu a marketing pre globálny filmový priemysel. Všetci lektori sú v súčasnosti aktívni v európskom filmovom priemysle aj mimo neho.

Cieľom vzdelávania je široké porozumenie všetkých aspektov filmového biznisu prostredníctvom teoretických a praktických študijných jednotiek. Miera uplatnenia sa absolventov na audiovizuálnom trhu dosiahla v predchádzajúcich rokoch takmer 100 %, čo dokazuje excelentnosť a výslednú reputáciu postgraduálneho vzdelávacieho programu ATELIER LUDWIGSBURG-PARIS.
Program sa začína v Ludwigsburgu, odtiaľ sa presunie do Paríža a vo februári sa všetci účastníci zúčastnia filmového festivalu Berlinale. Potom idú do Londýna na stretnutie s NFTS (Národná filmová a televízna škola) a potom sa vrátia do Ludwigsburgu na 2. stretnutie. Potom nasleduje stáž v európskej distribučnej spoločnosti a účastníci sa vrátia do La Fémis na svoje májové stretnutie. Na programe sú dlhšie návštevy filmových festivalov ako Clermont-Ferrand, Berlín a Cannes.

Ako záverečný projekt až 18 účastníkov vyprodukuje sériu krátkych filmov v medzinárodných pároch buď v Ludwigsburgu alebo v Paríži. Filmy sú koprodukované a vysielané spoločnosťou SWR/ARTE.

Termín a miesto:
október 2023 – august 2024, Ludwigsburg/DE, Paríž/FR, Berlín/DE, Londýn/UK, Clermont-Ferrand/FR, Cannes/FR, Štrasburg/FR

Uzávierka prihlasovania:
31. 5. 2023

Viac informácií