Uzávierka prihlasovania: 12. 6. 2019
ACE je výberovým tréningovým programom a vývojovým centrom pre nezávislých európskych producentov. Počas svojho dlhoročného pôsobenia sa stal taktiež aj platformou pre poskytovanie
profesionálneho poradenstva v oblasti produkcie celovečerných filmov a dôležitou sieťou európskych producentov. Každý rok ACE vyberá 18 skúsených filmových producentov s projektom vo vývoji, ktorý je vhodný pre koprodukciu a je zameraný na medzinárodnú scénu.
 
Program pozostáva zo 4 stretnutí:
 
OCTOBER – CONTENT DEVELOPMENT WORKSHOP
7 – 12. 10. 2019, Helsinki, Fínsko
 
NOVEMBER – FINANCING STRATEGIES WORKSHOP
18 – 23. 11. 2019, Praha, Čechy
 
APRIL – BUSINESS PROSPECTS WORKSHOP
30. 3. – 1. 4. 2020, Amsterdam, Holandsko
 
APRIL – ACE PRODUCERS ANNUAL REUNION
3 – 5. 4. 2020 TBC
 
 
Aby sa producent mohol so svojím projektom zúčastniť výberového procesu pre ACE, musí spĺňať nasledujúce kritériá:
– byť nezávislým producentom, ktorý ako hlavný producent už vyprodukoval minimálne 1 celovečerný film
– je z produkčnej spoločnosti, ktorá má sídlo v jednej z európskych krajín
– prihlasuje do ACE medzinárodne cielený hraný celovečerný projekt, nachádzajúci sa v prvých štádiách vývoja
 
Podujatie je organizované s finančnou podporou Programu EÚ Kreatívna Európa – MEDIA.
 
 
Uzávierka prihlasovania:
12. 6. 2019
 
Viac informácií
Kontakt