Miesto: Sofia International Film Festival

Termín: 13. – 16. 3. 2019

Môžete sa stretnúť s profesionálmi v oblasti distribúcie v rôznych národných kontextoch a vymeniť si odborné znalosti pri práci s publikom. Tréning vedie Madeleine Probst (Viceprezidentka Europa Cinemas a výkonná producentka, Watershed, Bristol, GB) spolu s Frédéricom Cornetom (riaditeľom, programátorom a distribútorom, Cinema Galeries v Bruseli, Belgicko) a Marijanou Bosniak (riaditeľka a programátorka Kina Urania, Osijek, Chorvátsko), je to skvelá príležitosť na zdieľanie súčasného myslenia a praktických riešení.Hlavné témy

• Získať lepšie poznatky o svojom publiku ohľadne zmysluplnejších a udržateľnejších komunikačných stratégií,• Zvýšiť odolnosť a dôveryhodnosť vašej organizácie prostredníctvom udržateľných postupov,• vytváranie priestorov pre náročné konverzácie,• maximálne využitie vašich zamestnancov a komunity z inkluzívnych praktík a zdieľanie zručností ohľadom fundraisingu,• Budovanie udržateľnej budúcnosti prostredníctvom partnerstiev a networkingu.

Uzávierka prihlasovania:
31. 1. 2019Viac informáciíPrihláška