European Audiovisual Observatory vydalo správu: „Audiovisual fiction production in Europe – 2021 figures“. Správa analyzuje objem hraných filmov a seriálov TV/SVOD vyrobených v Európe a sú európskeho pôvodu podľa hlavných hereckých úloh, producentov, štábov, scenáristov, režisérov, ktorí sa podieľali na ich tvorbe.