Medzinárodná konferencia o práci s publikom pre kultúrne inštitúcie
 
Kedy: 13.5.2015 od 9.00 do 15.30hod.
Kde: Goetheho inštitút Bratislava, Panenská 33
 
Budovanie značky alebo vzdelávanie? Aké ciele má vaša inštitúcia a akými prostriedkami ich dosahuje? Oblasť práce s publikom sa týka rôznorodých skupín potenciálnych záujemcov. Môže v sebe zahŕňať aspekty marketingu, informovania, vzdelávania, starostlivosti o zákazníka a distribúcie. Ako vybudovať úspešnú inštitúciu s dobre vyváženým imidžom?
Komerčné nie je kvalitné? Čo je úspechom kultúrnej inštitúcie?
Ďalšie kľúčové slová: scitlivovanie, doručenie posolstva, balansovanie s pojmami, hranie sa s pojmami, publikom, dialóg, inšpirácia

 

Prihláste sa TU

 
Program dopoludnie: (moderuje Michal Hvorecký)
9.00 – 9.30
Registrácia
9.30 – 12.00
Prednáškový blok
Jürgen Berger, teatrológ, Heidelberg, DE
Ula Schneider, kurátorka festivalu Soho in Ottakring, AT
12.00 – 13.00
Obedová pauza
Program popoludnie: (moderuje Bohdan Smieška)
13.00 – 15.00
Panelová diskusia: Juraj Čarný, riaditeľ Kunsthalle Bratislava, Daniel Rabina, riaditeľ centra marketingu, SND, Zuzana Godálová, predsedníčka Občianského združenia Nástupište 1-12, Michal Ditte, riaditeľ a dramaturg, Divadlo Pôtoň, Barbora Šedivá, kultúrna manažérka, kurátorka a konzultantka, Tabačka Košice
15.00 – 15.30
Záver
 
 
Ilustračný obrázok: Ján Triaška: In Progress, papier, káva
 
Jürgen Berger študoval germanistiku a politológiu v Heidelbergu. Ako divadelný a literárny kritik píše pre Süddeutsche Zeitung, Berliner Tageszeitung a Theater heute. Pôsobil ako člen výboru festivalu Mülheimer Theatertage NRW, ďalej ako člen poroty pre Berliner Theatertreffen. Od r. 2006 rozhoduje tiež o udeľovaní ceny Else Lasker-Schüler-Stückepreises.
 
Ula Schneider je zakladateľkou a riaditeľkou festivalu Soho in Ottakring vo Viedni. Vyrastala vo Washingtone D.C. a študovala dejiny umenia vo Viedni. http://www.sohoinottakring.at/
 
Zuzana Godálová študovala súčasné umenie v Anglicku na Sheffield Hallam University. Tvorí konceptuálne inštalácie a interaktívne objekty, fascinujú ju banálne predmety a situácie každodenného života. Pri práci využíva rôzne médiá – fotografiu, animáciu, video, objekt, či zvuk. Jej výtvarnú činnosť ste mohli videiť na festivale Pohoda, Festanča. Je zakladateľkou a predsedníčkou občianskeho združenia Nástupište 1-12 (http://www.nastupiste.sk), ktorý vedie Multimediálny priestor pre súčasnú kultúru Nástupište 1-12 v Topoľčanoch. http://zuzanagodalova.blogspot.sk//
 
Michal Ditte pochádza z Tekovských Nemiec. V roku 2006 absolvoval odbor Divadelná dramaturgia na VŠMU v ročníku prof. Juraja Nvotu. Už počas školy sa venoval intenzívnej autorskej a dramaturgickej činnosti najmä v spolupráci s režisérkou Ivetou Ditte-Jurčovou, s ktorou založili nezávislé divadlo Pôtoň (http://www.poton.sk), dnes sídli v Bátovciach neďaleko Levíc. S inscenáciu Ditteho hry Terra Granus (2008) sa divadlo Pôtoň úspešne zúčastnilo viacerých festivalov a prehliadok. V roku 2009 uviedlo divadlo na Rázcestí jeho hru Tajomstvo domu Skuteckých a Slovenské komorné divadlo hru Nežná. V súčasnosti je Michal Ditte riaditeľom divadla Pôtoň.
 
Juraj Čarný je kurátor, galerista, súčasný riaditeľ Kunsthalle Bratislava a prezident slovenskej sekcie AICA. Zároveň pôsobí ako šéfredaktor českej a slovenskej verzie časopisu Flash Art.  Vyštudoval FiFUK UK v Bratislave na katedre Dejín umenia a zúčastnil sa študijných pobytov v Dánsku a Rakúsku. V roku 1999 založil galériu SPACE. Medzi jeho zrealizované projekty patrí: nomad SPACE, Gallery Evolution de´Lart /Cesare Pietroiusti/, Crazycurators Award, Crazycurators Biennale, SPACE Residency Lab, Flash Art české a slovenské vydanie, Billboart Gallery Europe.
 
Daniel Rabina sa narodil v Bratislave. Po maturite na gymnáziu absolvoval bakalárske štúdium na VŠMU (odbor filmová scenáristika a dramaturgia). Od roku 2000 pôsobil ako televízny režisér v TV Luna. V roku 2002 sa zamestnal v TV Markíza (2002 – 2012), kde bol dramaturgom (Teleráno, Doma s Markízou, Korzo) a autorom scenárov PR formátov (Deň otvorených dverí a Zo zákulisia). Od roku 2007 sa venoval producentskej a marketingovej činnosti pre orchester Cigánski diabli. V roku 2011 rozšíril svoje producentské aktivity o koncertnú činnosť, posledným koprodukčným projektom je cyklus Veľké slovenské hlasy venovaný koncertom slovenských operných spevákov. Je aktívny aj publikačne prostredníctvom elektronických médií, pre ktoré pripravuje články a blogy o opernom umení. V súčasnosti pôsobí ako riaditeľ centra marketingu v SND.
 
Barbora Šedivá absolventka štúdia kulturológie na FiFUK a doktorandského štúdia na Fakultě výtvarných umění VUT v Brne. Redaktorka časopisu 3/4. Realizovala množstvo projektov  v oblasti mediálneho umenia, experimentálnej hudby
a urbanizmu – Multiplace, REMAKE a ďalšie. V roku 2012 v spolupráci s architektom Jánom Perneckým kurátorovala víťazný projekt Asking Architecture pre Pavilón Českej a Slovenskej republiky na 13. Bienále Architektury v Benátkach. Je jednou
z iniciátoriek vzniku otvorenej platformy 4AM/Fórum pro architekturu a média v Brne. Uskutočnila rad mezinárodných interdisciplinárnych projektov, ktoré kriticky skúmali a problematizovali aktuálne spoločenské témy. Od r 2011 4AM prevádzkovalo v Brne Galériu architektury a teraz realizuje v spolupráci s Moravskou galériou v Brne nový experimentálny kultúrny priestor PRAHA.
 
Michal Hvorecký vyštudoval estetiku na UKF v Nitre. V roku 2004 absolvoval semester na spisovateľskej Univerzite v Iowa City v USA. Dlhší čas strávil v Belgicku, Rakúsku, Nemecku a Maďarsku. Z nemčiny prekladá divadelné hry a prózu, napríklad knižku Roberta Walsera Prechádzka. Pracuje v Goetheho inštitúte.
 
Bohdan Smieška pôsobí v stredoeurópskom priestore občianskeho a neziskového sektora od roku 1996. Dlhodobo sa venuje konzultáciám a facilitáciám pre strategické plánovanie a organizačný rozvoj neziskových organizácií, lektorovaniu a trénovaniu procesov rozvoja komunít. V minulosti pracoval pre National Democratic Institute, zakladal a viedol Centrum komunitného rozvoja, šesť rokov pôsobil ako programový riaditeľ Nadácie Intenda. Je spoluzakladateľom občianskej iniciatívy Local Act. V súčasnosti pôsobí ako konzultant, facilitátor a projektový manažér v PDCS (Partners for Democratic Change Slovakia) a ako expert platformy Kultúrna Bratislava presadzujúcej vznik a rozvoj kultúrnej politiky mesta a kraja.
 
 
\"\"
 
\"\"
 
viac fotiek TU