Koprodukčný trh Baltic Event sa uskutoční od 21. do 24. novembra 2016 počas festivalu Tallinn Black Nights (11. – 27. november 2016) v Estónsku.

Trh je zameraný na stretávanie zástupcov projektov z pobaltských krajín, Škandinávie, strednej a východnej Európy, Ruska, Ukrajiny, Gruzínska a Luxemburska s potenciálnymi investormi z oblasti medzinárodného filmového priemyslu.

Podujatie je organizované s finančnou podporou Programu EÚ Kreatívna Európa – MEDIA.

Predĺžená uzávierka: 
8. september 2016 (Co-Production Market & Works in Progress)

Viac informácií

Kontakt:
Email