Koprodukčný trh Baltic Event sa uskutoční od 29. 11. do 1. 12. 2017 počas festivalu Tallinn Black Nights (17.11 – 3. 12. 2017) v Estónsku.
Trh je zameraný na stretávanie zástupcov projektov z pobaltských krajín, Škandinávie, strednej a východnej Európy, Ruska, Ukrajiny, Gruzínska a Luxemburska s potenciálnymi investormi z oblasti medzinárodného filmového priemyslu.

CALL FOR PROJECTS – WORKS IN PROGRESS
29. – 30. 11. 2017
Industry@Tallinn & Baltic Event Works in Progress predstavuje 24 projektov medzinárodným sales agentom, distributérom a festivalovým programerom.
Deadline: 15 September, 2017.


BALTIC EVENT CO-PRODUCTION MARKET SUBMISSION
Baltic Event Co-Production Market, udeľuje Eurimages Co-Production Development Award vo výške 20 000 Eur, prihlásiť sa môžu celovečerné hrané filmy, ktoré vzniknú v koprodukcii medzi baltickými, škandinávskými, stredo- východo-európskymi krajinami, Gruzínskom, Ruskom a Ukrajinou. Tento rok je fokusom región Flanderska a Belgicko. Vítané sú transmediálne, multiplatformové projekty s interaktívnym potenciálom.
Deadline: 1 September, 2017

Podujatie je organizované s finančnou podporou Programu EÚ Kreatívna Európa – MEDIA.

Viac informácií a prihláška

Kontakt:
Email