18. máj 2017 o 15.00

Centrum nezávislej kultúry Záhrada

 
Ako na Európske granty
 
Chcete sa zapojiť, prípadne podať projekt do programu Kreatívna Európa, podprogramu Kultúra? Ste nezisková organizácia, zháňate grant na prevádzku a hovorí vám niečo program Európa pre občanov? Neviete ako na projektovú žiadosť a čo by mal taký dokument obsahovať? Ak áno, pozývame vás na seminár organizovaný kanceláriami Creative Europe Desk a Európskeho kontaktného bodu, ktorý vám objasní zákonitosti týkajúce sa projektových žiadostí a ich hodnotenia a procesov.
 
Program:
15.00 – 16.30 Kreatívna Európa
16.30 – 18.00 Európa pre občanov
18:00 – 18:30 – konzultácie