Projekt Been There Together Niny Mikuškovej podnecuje hráčov, aby vnímali svoje okolie a nebáli sa komunikovať. Reflektuje aktuálne témy práce s publikom a objevuje nové formy herného priemyslu.
 
Ulice miest sú plné ľudí sklonených nad mobilné telefóny. Sú pohrúžení do svojich súkromných svetov, nevnímajú okolie. Znižuje sa ich schopnosť všímať si, čo sa okolo nich deje a v akom prostredí žijú. Do tejto situácie vstupuje hra Been There Together. Chce ľudí z virtuálnych bublín vrátiť späť do reality. Dosiahnuť, aby sa vo svojom prostredí necítili stiesnene a nemali fóbiu z ľudí okolo seba.
 
Cestou k tomu je balík kartičiek aj mobilná aplikácia, ktorá hráčovi predkladá otázky a podnety: Koľko jazykov počujete? Cítite sa na tomto mieste bezpečne? Vidíte niekoho s telesným postihnutím? Má jednoduchý prístup na toto miesto? Dajte kompliment staršiemu človeku. Nájdite niekoho, koho si budete môcť pridať ako priateľa na sociálnej sieti. Vymeňte si s niekým niečo.
 
Nina tvrdí, že úspech digitálnych hier tkvie v tom, že nám umožňujú vo virtuálnom prostredí niečo uskutočniť. V jej hre ide o to, aby sa ľudia nebáli urobiť niečo v realite.
 
Jej hra má tiež potenciál pomôcť trénovať sociálne zručnosti u mladých ľudí. Vo verzií #SMETUSPOLU prináša spôsob, ako žiakov zábavne viesť k aktívnemu občianstvu, osobnej angažovanosti, odvahe a empatii. Veľkou výhodou je adaptovateľnosť hry na rôzne témy a prostredia, čím dokáže reagovať na konkrétne potreby učiteľov/liek a žiakov/čiek. Namiesto toho, aby hra vťahovala do sveta virtuálnej reality, vracia pozornosť hráčov/čiek do situácie, v ktorej sa nachádzajú.
 
Nina vrámci svojho projektu zapája učiteľov/ľky stredných a základných škôl do pretvorenia hry do verzie #SMETUSPOLU zameranej na žiakov/čky vo veku 13-18 rokov. Spolu pracujú aj na vytvorení brožúry, s pomocou ktorej budú učitelia/ľky vedieť používať hru aj samostatne.
 
BEEN THERE TOGETHER WORKSHOP – HLAVNÁ STANICA BRATISLAVA
31.5.- 3.6. pozývame na participatívny workshop výroby nového obsahu hry BEEN THERE TOGETHER, miesto-špecificky pre Hlavnú Stanicu v Bratislave.
V rámci podujatia sa uskutoční prednáška 
Mirian Calvo – Reflektívne kreslenie ako metóda participatívneho navrhovania 
Potreba participatívneho navrhovania býva citeľná hlavne pri dizajne verejných priestorov. Architekti, urbanisti a plánovači pri svojej práci vstupujú do cudzieho prostredia, preto najlepšie riešenia často prináša participácia lokálnej komunity. Ako ale správne pochopiť potreby a želania laickej verejnosti počas výskumu v teréne? Čo naopak participácia prináša druhej strane? Kedy sa zo spoločného navrhovania stáva proces vzájomného vzdelávania sa? O metódach participatívneho navrhovania, predovšetkým o reflektívnom kreslení, nám bude rozprávať architektka, designérka a výskumníčka Mirian Calvo aktuálne pôsobiaca na Glasgow School of Art.
O MIRIAN CALVO 
Mirian Calvo je PhD výskumníčka a asistentka na Glasgow School of Art (GSA) , UK. Po tom, čo pracovala ako architektka a urbanistka v niekoľkých ateliéroch, rozhodla sa pre magisterské štúdium odboru Design Innovation and Environmental Design na GSA. Jej súčasný výskum zahŕňa : úlohu motivácie verejnosti pri participatívnom navrhovaní, vývoj metód pre zviditeľňovanie neformálneho vzájomného vzdelávania sa, úlohu umenia a designu ako prostriedkov podmienenia reflexie, kolektívneho konania a sociálnej zmeny.