Uzávierka prihlasovnia: 1. 9. 2021
Medzinárodné stretnutie najtalentovanejších začínajúcich filmárov, ktoré sa koná pravidelne v rámci MFF Berlinale, je jedinečnou príležitosťou rozšíriť si vedomosti a nadviazať medzinárodné kontakty.

Berlinale Talents ponúka počas šiestich dní širokú ponuku prednášok, panelových diskusií, workshopov a prípadových štúdií na rôzne témy týkajúce tvorby filmového diela (od príprav až po propagáciu) a mnoho ďalších sprievodných aktivít (Talent Project Market, Script Station, Doc Station a ďalšie).

Určené pre: mladí profesionáli z rôznych oblastí filmu (herci, režiséri, kameramani, producenti, scenáristi, strihači, hudobní skladatelia, zvukári, výtvarníci ad.), Nutná je dostatočná znalosť angličtiny

Účasť je ZADARMO, vybraným účastníkom bude hradená časť nákladov na ubytovanie a cestu

Kontakt: talents@berlinale.de
Viac info