Vzdelávací program, ktorý sa venuje virtuálnej realite v rámci festivalu v Benátkach.
Do programu bude vybraných 12 tímov (producent + režisér) s projektmi virtuálnej reality (dĺžka do 30 min) v štádiu vývoja. Jeden vybraný projekt získa podporu vo výške 75 000 EUR na výrobu.
 
Termín a miesto
január – september 2023, Benátky, Taliansko
 
Uzávierka prihlasovania:
3. november 2022
 
Viac informácií