Po dvojročnej prestávke sa Bologna Audience Development & Innovation Lab uskutoční vo fyzickom formáte počas inšpiratívneho filmového festivalu Il Cinema Ritrovato (25. júna – 2. júla) v spolupráci s Cineteca di Bologna.
 
Tento ročník s názvom „Opätovné prepájanie a obnova „kino komunít“ prostredníctvom spolupráce“ povedie Metka Daris (riaditeľka Kinodvoru, Ľubľana, Slovinsko) spolu s Matthiasom Dammom (riaditeľ Casablancy, Norimberg, Nemecko).
Bologna Lab sa tento rok zameria na stratégie zamerané na budúcnosť pre rozvoj publika, spoluprácu a vytváranie sietí a programovanie, ako aj na to, ako sa vysporiadať s vyvíjajúcim sa filmovým prostredím a novými diváckymi návykmi. Stretnutia poskytnú účastníkom možnosť podeliť sa o stratégie pri hľadaní prístupov ako navrátiť divákov do kín, nájsť nové spôsoby, ako ich zapojiť, ako aj to, ako urobiť priestory kina prívetivými a atraktívnymi v ére po Covide. 
Lab sa bude zaoberať témami, ako sú: ako znovu získať dôveru publika, projekty spolupráce na prilákanie nového publika, digitálny marketing, ekologické a inkluzívne iniciatívy.
 
Uzávierka prihlasovania
19. 5. 2022
 
PRAKTICKÉ INFORMÁCIE
Ubytovanie: Europa Cinemas zaplatí jednému účastníkovi za spoločnosť 3 noci. Štvrtú noc si hradí účastník sám. Cestovné náklady si hradí účastník sám. Stravovanie: Večeru v sobotu 25. júna, ako aj obedy v nedeľu 26., pondelok 27., utorok 28. a stredu 29. júna organizuje a platí Europa Cinemas.
 
Termín a miesto
25. – 29. 6. 2022, Boloňa, Taliansko
 
Prihláška
 
Viac informácií