Hlavný organizátor: TILLT AB (SVB), SE

Partneri: CREATIVE INDUSTRY KOSICE, NO, SK, House of Humour and Satire, BG, STICHTING KEUNSTWURK, NL, SYMBIOSIS, GR, UDRUGE CENTAR ZA MIROVNE STUDIJE, HR, UDRUZENJE CENTAR CZKD, RS
 
Výška grantu: 480 453,- EUR
 

Humor ako estetický prístup a participatívne umenie ako metóda sú využívané k vedeniu interakcie, dialógu a spolupráce medzi migrantmi a hosťujúcimi komunitami, ktorých členovia sú pozvaní k zdieľaniu znalostí, rešpektu a spoločného smiechu. Cieľom je využiť kultúru a umenie ako zdroj pre kritický rozvoj spoločenského blaha a mierumilovných vzťahov medzi komunitami v Európe aj mimo nej.