Koprodukčné fórum krátkych filmov sa bude konať počas Bruselského filmového festivalu. 
Európski producenti majú možnosť prihlásiť svoje krátke filmy a zúčastniť sa:
 
– Pitching session 
– One-on-one business meetings
– networkingových koktailov
 
Termín a miesto:
28. – 29. 4. 2020, Brusel, Belgicko
 
Uzávierka prihlasovania:
11. 2. 2020
 
Viac informácií