Budapest Debut Film Forum je príležitosť pre tímy scenáristov-režisérov a ich producentov, ktorí chcú nakrútiť svoj prvý film alebo seriál. Projekty by mali byť v rannom štádiu vývoja. Na fórum bude vybratých maximálne 5 debutových filmov a 5 debutových seriálov.
Cieľom workshopu je pomôcť účastníkom zostaviť silný pitch/projektový materiál k ich debutovým projektom, aby bol vhodný na ďalšiu prezentáciu a rozvoj.
 

Účasť je bezplatná. Ubytovanie účastníkov bude plne hradené z BDFF, cestovné náklady budú hradené čiastočne.

Termín a miesto: 29. 3. – 1. 4. 2022, Budapešť
 
Uzávierka prihlasovania: 24. 2. 2022
 
Viac informácií