SPOLOČNOSŤ: Film Europe 
PROJEKT: Call Girl (r. Mikael Marcimain, SE, 2012)
SCHÉMA FINANCOVANIA: Výberová podpora kinodistribúcie
ČÍSLO VÝZVY: EACEA 21/2012
SUMA: 2 300 EUR