SPOLOČNOSŤ: Film Europe 
PROJEKT: Camille Claudel 1915 (r. Bruno Dumont, FR, 2013)
SCHÉMA FINANCOVANIA: Výberová podpora kinodistribúcie
ČÍSLO VÝZVY: EACEA 21/2012
SUMA: 1 500 EUR