Cartoon je medzinárodná nezisková organizácia so sídlom v Bruseli, ktorá podporuje európsky priemysel animácie.

V rámci série Cartoon Masters sa od 5. do 7. mája 2014, v Helsinkách (Fínsko) uskutoční CARTOON DIGITAL, seminár zameraný na digitálnu animáciu a interaktívnu zábavu.

Organizátor poskytuje štipendium pre záujemcov z nových krajín EÚ, medzi ktoré patrí aj Slovensko. Štipendium pokrýva registračný poplatok, ubytovanie a stravu + prepláca maximálne 200,- EUR za dopravu.

Podujatie je organizované s finančnou podporou Programu EÚ MEDIA.

Uzávierka podávania žiadostí o štipendium:
10. apríl 2014

Viac informácií o štipendiách

Viac informácií o Cartoon Digital

Kontakt:
Štipendiá
Email