Cartoon je medzinárodná nezisková organizácia so sídlom v Bruseli, ktorá podporuje európsky priemysel animácie.

V rámci série Cartoon Masters sa od 5. do 7. mája 2014, v Helsinkách (Fínsko) uskutoční CARTOON DIGITAL, seminár zameraný na digitálnu animáciu a interaktívnu zábavu.

Podujatie je organizované s finančnou podporou Programu EÚ MEDIA.

Uzávierka prihlasovania:
25. apríl 2014

Viac informácií o Cartoon Digital

Kontakt:
Email