Medzinárodný seminár o novom financovaní/nových obchodných modeloch pre animované seriály je určený európskym profesionálom z oblasti animácie  – producentom, autorom a režisérom, investorom, zástupcom nových médií.

Kurzovné: 300 EUR (čiastočne zahŕňa stravu, nezahŕňa ubytovanie)

Kontakt: masters@cartoon-media.eu

Termín a miesto
15. 11. 2022 – 17. 11. 2022, Gran Canaria, Španielsko

Uzávierka prihlasovania: 28. 10. 2022

Viac informácií