Cartoon je medzinárodná nezisková organizácia so sídlom v Bruseli, ktorá podporuje európsky priemysel  animácie.

V rámci série Cartoon Masters sa od 1. do 3. júna 2015, v Barcelone (Španielsko) uskutoční CARTOON 360, podujatie zamerané na prezentáciu cross-media animovaných projektov.

Organizátor poskytuje štipendium pre záujemcov z nových krajín EÚ, medzi ktoré patrí aj Slovensko.

Štipendium pokrýva ubytovanie a stravu + prepláca maximálne 200,- EUR za dopravu.

Podujatie je organizované s finančnou podporou Programu EÚ Kreatívna Európa – MEDIA.

Uzávierka prihlasovania žiadostí o štipendium:
23. apríl 2015

Viac informácií o štipendiách

Kontakt:
Email

Uzávierka prihlasovania:
18. máj 2015

Viac informácií o Cartoon 360

Kontakt:
Email