Cartoon je medzinárodná nezisková organizácia so sídlom v Bruseli, ktorá podporuje európsky priemysel  animácie.

V rámci série Cartoon Masters sa od 1. do 3. júna 2015, v Barcelone (Španielsko) uskutoční CARTOON 360, podujatie zamerané na prezentáciu cross-media animovaných projektov.

Podujatie je organizované s finančnou podporou Programu EÚ Kreatívna Európa – MEDIA.

Uzávierka prihlasovania projektov:
20. marec 2015

Viac informácií o Cartoon 360

Kontakt:
Email