Cartoon je medzinárodná nezisková organizácia so sídlom v Bruseli, ktorá podporuje európsky priemysel animácie.

V rámci série Cartoon Masters sa od 21. do 23. marca 2016 v Utrechte (Holandsko) uskutoční Cartoon Business, podujatie zamerané na nové generácie obchodných modelov v oblasti tvorby animovaný filmov.

Podujatie je organizované s finančnou podporou Programu EÚ Kreatívna Európa – MEDIA.

Uzávierka prihlasovania:
7. marec 2016

Viac informácií o Cartoon Business

Organizátor poskytuje štipendium pre záujemcov z nových krajín EÚ, medzi ktoré patrí aj Slovensko.

Štipendium pokrýva registračný poplatok, ubytovanie (3 noci), stravu + prepláca maximálne 200,- EUR za dopravu.

Kontakt:
Email