Cartoon je medzinárodná nezisková organizácia so sídlom v Bruseli, ktorá podporuje európsky priemysel animácie.

V rámci série Cartoon Masters sa od 2. do 4. decembra 2014, v Bordeaux (Francúzsko) uskutoční Cartoon Business, konferencia zameraná na nové vznikajúce obchodné modely v oblasti tvorby animovaný filmov.

Organizátor poskytuje štipendium pre záujemcov z nových krajín EÚ, medzi ktoré patrí aj Slovensko.

Štipendium pokrýva registračný poplatok, ubytovanie a stravu + prepláca maximálne 200,- EUR za dopravu.

Podujatie je organizované s finančnou podporou Programu EÚ Kreatívna Európa – MEDIA.

Uzávierka prihlasovania žiadostí o štipendium:
30. október 2014

Viac informácií o štipendiách

Viac informácií o Cartoon Business

Kontakt:
Email