Cartoon Springboard je novým podujatím zameraným na prezentáciu (pitching) animovaných projektov.

Je určené pre mladé, začínajúce talenty v oblasti európskeho animovaného filmu (študenti posledného ročníka animácie, alebo študenti, ktorí ukončili štúdium najneskôr pred 5 rokmi).

Vybraní uchádzači budú mať príležitosť prezentovať svoje projekty pred panelom expertov z oblasti audiovízie. Niektoré z projektov dostanú taktiež príležitosť byť prezentované na ďalších podujatiach: Cartoon Forum (TV seriály), Cartoon Movie (celovečerné filmy) alebo Cartoon 360 (cross-media projekty).

Uskutoční sa od 17. do 19. novembra 2015 v nemeckom Halle.

Podujatie je organizované s finančnou podporou Programu EÚ Kreatívna Európa – MEDIA.

Viac informácií o Cartoon Springboard

Uzávierka prihlasovania projektov:
7. september 2015

Organizátor poskytuje štipendium pre záujemcov z nových krajín EÚ, medzi ktoré patrí aj Slovensko.

Štipendium pokrýva registračný poplatok, ubytovanie (3 noci od 17. do 20. novembra 2015), stravu + prepláca maximálne 200,- EUR za dopravu.

Viac informácií o štipendiách

Uzávierka podávania žiadostí o štipendium:
13. október 2015

Kontakt:
Email