CEE Animation Forum predstavuje najväčšiu udalosť pre animomvaný priemysel v strednej a východnej Európe, zameriava sa na pitching, financovanie a koprodukcie.
Do jubilejného 10. ročníka CEE Animation Fóra môžu záujemcovia prihlasovať animované projekty vo vývoji v piatich kategóriách – celovečerné filmy, seriály/TV špeciály, krátke a študentské filmy
a XR projekty.

CEE Animation Forum si kladie za cieľ posilniť medzinárodný potenciál projektov, ich viditeľnosť a prístup na širší európsky trh. Každý rok usporiadatelia pozývajú takmer 200 filmových profesionálov, aby sledovali súťaž tých najsľubnejších európskych animovaných projektov. Výnimkou boli posledné dva ročníky, ktoré sa kvôli pandemickej situácii presunuli do online prostredia. Vďaka novým technickým možnostiam, ktoré sa v minulosti veľmi osvedčili, prebehne jubilejný ročník v hybridnom formáte.

Termín a miesto
10. – 12. mája 2022 v Liberci / CZ

Uzávierka prihlasovania: 16. 1. 2022

Viac informácií

Prihláška

Kontakt