Pitching forum organizované v spolupráci s Medzinárodným festivalom animovaných filmov Anifilm v Třeboni 6. – 9. 5. 2019.
Animované projekty vo fáze vývoja môžu súťažiť v troch kategóriách: krátky film (do 20 min.), Seriál / TV špeciál (webové a TV seriály nad 20 min) alebo celovečerný film.
 
Vybraní tvorcovia budú mať príležitosť konzultovať projekty s pozvanými expertmi, získať od nich spätnú väzbu a rady, ako zdokonaliť svoju prezentáciu, scenár alebo produkčné stratégiu. Šancu získať pre svoj projekt koprodukčného partnera si súťažiaci môžu zabezpečiť vystúpením pred viac než stovkou filmových profesionálov – vrátane producentov, dramaturgov TV staníc, riaditeľov festivalov, distribútorov, investorov alebo zástupcov národných filmových fondov.

Uzávierka prihlasovania:
13. 1. 2019

Viac informácií

Prihláška