CEE Animation Workshop je celoročný tréningový program zameraný na vývoj animovaných projektov a networking medzi producentami a tvorivými tímami pod vedením medzinárodných expertov. Prihlásiť sa môžu animované alebo hybridné projekty všetkých dĺžok a typov (krátke, celovečerné aj seriály). Tréning tiež víta profesionálov bez projektu so záujmom o animovanú tvorbu, ako zástupcov fondov, distribúterov, či televíznych vysielateľov. 
 
Prihlásiť sa môžu iba účastníci z krajín s nízkou výrobnou kapacitou (LOW PRODUCTION CAPACITY). Program ponúka štipendiá.

Termín a miesto:
Program pozostáva z 3 x 6 dňových workshopov:
Workshop 1: 30. 11. – 6. 12. 2018, Ľubľana, Slovinsko
Workshop 2: 20. – 26. 3. 2019, bude potvrdené
Workshop 3: 3. – 9. 5. 2019, Třeboň, Čechy

Uzávierka prihlasovania:
22. 10. 2018

Cena: Účastník s projektom 1 800 EUR / 900 EUR (2. účastník z rovnakej spoločnosti režisér/scenárista) – zahŕňa ubytovanie a stravu

Účastník bez projektu: 1 800 EUR
 
 
Kontakt
Email