CEE Animation Workshop je celoročný program, ktorý sa zameriava na vývoj a zlepšenie produkčných zručností. Je určený pre profesionálov: etablovaných producentov a kreatívne tímy s animovanými projektmi akéhokoľvek formátu (krátky, televízny, celovečerný, hybridný) vo vývoji. Je otvorený aj pre obmedzený počet účastníkov bez projektov, zástupcov film industry a verejných inštitúcií.
 
Termín a miesto:
29. november – 5. december Ľubľana, Slovinsko
Marec 2020 Talin, Estónsko
Máj 2020 Třebon, ČR (CEE Animation Forum)
 
Účastnícky poplatok:
Poplatok za dvoch účastníkov s projektom vo vývoji: 2,700.00 EUR
Jeden účastník bez projektu: 1,800.00 EUR
– je možné požiadať o štipendium – zníženie účastníckeho poplatku
 
Všetci účastníci musia pochádzať z krajín s nízkou produkčnou kapacitou (Albánsko, Bosna a Hercegovina, Bulharsko, Chorvátsko, Cyprus, Česká republika, Estónsko, Gruzínsko, Grécko, Maďarsko, Island, Lotyšsko, Litva, Luxembursko, Macedónsko, Malta, Moldavsko, Maďarsko Čierna Hora, Nórsko, Portugalsko, Rumunsko, Srbsko, Slovensko, Slovinsko, Tunisko, Ukrajina) a musia byť prítomní na všetkých moduloch dielní. 

Viac informácií