CEE Animation Workshop je celoročný program, ktorý sa zameriava na vývoj a zlepšenie produkčných zručností v oblasti animácie. Program je určený pre profesionálov z krajín zapojených do programu Creative Europe – MEDIA. Je určený pre profesionálov: etablovaných producentov a kreatívne tímy s animovanými projektmi akéhokoľvek formátu (krátky, celovečerný, seriály) vo vývoji. Je otvorený aj pre obmedzený počet účastníkov bez projektov, zástupcov film industry a verejných inštitúcií.
 
Workshop sa zameriava najmä na producentov a projekty z krajín s nízkou produkčnou kapacitou. Do programu sa môžu prihlásiť aj záujemcovia z krajín zo strednou a vysokou produkčnou kapacitou, pokiaľ majú záujem o koprodukčnú spoluprácu s krajinami s nízkou produkčnou kapacitou alebo regiónom strednej a východnej Európy… Workshop by mal plniť úlohu mostu, ktorý by chcel uľahčiť spoluprácu v súlade s novo-revidovanými stratégiami Creative Europe MEDIA na podporu spoločného rozvoja spolupráce medzi krajinami s vysokou a strednou/nízkou produkčnou kapacitou.
 
Program kombinuje skupinovú a individuálnu prácu s lektormi, prezentácie, masterclassy, panelové diskusie a prípadové štúdie. Osobitný dôraz sa bude klásť na skutočný posun projektov vo vývoji scenárov, vizuálnych aspektoch a zameria sa aj na kľúčovú fázu výroby. Workshop vyvrcholí záverečnou prezentáciou starostlivo vybranej skupine významných hráčov v animačnom priemysle, vrátane zástupcov národných fondov, televízií, producentov, sales agentov a distribútorov. 
Okrem účasti na workshopovom programe získajú účastníci bez projektu aj osobné mentorstvo pre rozvoj svojej kariérnej a obchodnej stratégie. Program vedú renomovaní producenti a konzultanti.
 
Termín a miesto:
Animačný workshop CEE 2022 bude pozostávať zo 4 modulov, z toho 3 online (február, apríl, november) a 1 prezenčný (august).
 
Účastnícky poplatok:
Poplatok za dvoch/troch účastníkov s projektom vo vývoji: 2,700.00 EUR
Jeden účastník bez projektu: 1,800.00 EUR
– je možné požiadať o štipendium – zníženie účastníckeho poplatku

Uzávierka prihlasovania: 22. november 2021

 
Viac informácií