Workshop sa zameriava predovšetkým na producentov a projekty z krajín s nízkou výrobnou kapacitou. Program tiež pozýva záujemcov z krajín strednej a vysokej produkčnej kapacity, aby sa prihlásili, ak majú preukázanú väzbu alebo záujem o spoločný vývoj a koprodukciu s krajinami s nízkou produkčnou kapacitou alebo regiónom strednej a východnej Európy.

Určené pre:
Producenti a členovia tvorivého tímu (režisér alebo scenárista) s vlastným animovaným projektom akejkoľvek formy a dĺžky
Účastníci bez projektu (zástupcovia animačného priemyslu alebo verejných inštitúcií, ktorí chcú vypracovať dlhodobú stratégiu pre svoju spoločnosť alebo podnikanie so zameraním na animáciu)

CEE Animation Workshop 2023 sa skladá zo 4 modulov, z ktorých 2 prebehnú online, jeden potom vo februári 2023 v Ľubľane (SL) a posledný v marci 2023 v Bratislave (SK).

Termín a miesto:  
február 2023 – november 2023, online; Ľubľana (SL); Bratislava (SK)

Uzávierka prihlasovania:
24. 10. 2022

Viac informácií