7. októbra boli udelené ceny za architektúru CE.ZA.AR, Porota rozhodla, že slovenskú architektúru bude v európskej Cene Miesa van der Rohe zastupovať stavba Komunitné centrum Máj od autorov Michal Sulo, Miriam Lišková, Jozef Skokan . http://new.ce-za-ar.sk/?page_id=3070