VÝZVA: Podpora vývoja jednotlivých projektov EAC/S30/2013
DÁTUM UZÁVIERKY: 6. jún 2014
SPOLOČNOSŤ: Peter Kerekes
PROJEKT: CENSORS
SUMA: 25 000 EUR