Od 2. do 6. decembra 2017 sa bude na festivale Animateka International Animated Film Festival v Ľubľane konať na mieru šitý workshop pre producentov animovaného filmu zo strednej a východnej Európy. Účastníci budú diskutovať s 30 expertmi z 18 krajín. Stretnutie pomôže pri získavaní kontaktov, networkingu, hľadaní koprodukčných partnerov, umelcov, špecialistov na marketing, predajcov a finančných partnerov. Workshop sa skladá zo stretnutí, diskusií, pitchingov… Na základe diskusií budú sformulované konkrétne potreby a požiadavky špecifické pre tvorcov animovaných projekto. Správa bude tlmočená poskytovateľom finančných zdrojov a vysielateľom, aby ich mohli implementovať do pravidiel poskytovania dotácií. Iniciatíva by mohla viesť k ústretovejším podmienkam práve pre tento špecifický segment filmového priemyslu.

Workshop vznikol z iniciatívy Creative Europe Desks – MEDIA krajín: Albánsko, Bulharsko, Chorvátsko, Česká republika, Estónsko, Gruzínsko, Maďarsko, Kosovo, Litva, Lotyšsko, Macedónsko, Čierna hora, Poľsko, Rumunsko, Srbsko, Slovensko, Slovinsko, Ukrajina a Visegrad Animation Forum, pitchingová a networkingová platform zjednocuje producentov animovaného filmu zo strednej a východnej Európy. 

Pre koho je workshop určený:
Pre skúsených anglicky hovoriacich producentov, ktorí úž majú 2 krátke animované filmy, zaujímajú sa o koprodukcie a už v minulosti získali podporu pre projekt z fondu alebo televízie. 

Účastnícky poplatok
300 euro
Pokrýva všetky náklady okrem dopravy a dvoch večerí počas voľných večerov.
Pre možnosť poskytnutia štipendia sa obráťte na organizátorov.

Termín a miesto:
City hotel Ljubljana, Slovinsko, 2. – 6. december 2017

Uzávierka prihlasovania:
29. september 2017

Viac informácií a prihláška