Od 22. do 25. januára 2015 sa vo Viedni uskutoční medzinárodná konferencia pod názvom Central European Games Conference (CEGC).

Cieľom konferencie je pomôcť so zviditeľnením tvorcov video a počítačových hier na medzinárodnej pôde a zvýšiť záujem o prácu v tomto regióne.

Nosnou témou konferencie je: “Ako byt úspešný v Strednej Europe.”

Konferencia je podporená kanceláriou Creative Europe Desk Rakúsko

CEGC je organizovaná dobrovoľníkmi z Rakúska, Slovenska, Českej republiky, Nemecka, Rumunska, Slovinka, Srbska a Švajčiarska.

Viac informácií a prihláška

Kontakt:
Email