Komisia udeľuje prvé ceny Nového európskeho Bauhausu


Európska komisia dnes zahájila prvé ocenenie Nového európskeho Bauhausu, ktoré majú zviditeľniť osvedčené postupy, príklady a koncepcie, ktoré jasne ilustrujú hodnoty nového európskeho Bauhausu z hľadiska udržateľnosti, estetiky a inkluzívnosti. Musí ísť o príklady, ktoré sa buď už zrealizovali, alebo pochádzajú od študentov či mladých profesionálov (vo veku do 30 rokov) a udávajú smer do budúcnosti. Ocenenia majú upriamiť všeobecnú pozornosť na základné piliere iniciatívy, a tak slúžiť ako inšpirácia pre jej ďalší vývoj. Cenou nového európskeho Bauhausu budú odmenené zrealizované príklady alebo nové nápady a koncepcie v desiatich rôznych kategóriách a v dvoch paralelných súťažných okruhoch:

  • „Cena Nového európskeho Bauhausu“ za zrealizované príklady a
  • „Vychádzajúce hviezdy Nového európskeho Bauhausu“ za koncepcie alebo nápady mladých talentov.

V prihláške je potrebné vysvetliť, prečo a ako daný príklad alebo projekt/koncepcia predstavuje alebo stelesňuje tri hlavné hodnoty nového európskeho Bauhausu, teda estetiku, udržateľnosť a inkluzívnosť, a zároveň opísať inovačný rozmer, ktorý prináša. V okruhu „vychádzajúcich hviezd“ musia uchádzači predstaviť aj kroky, ktoré plánujú v ďalšom vývoji alebo realizácii svojej koncepcie či nápadu.

 

Nový európsky Bauhaus je iniciatíva Európskej komisie zameraná na zlepšenie nášho spolužitia v estetickejšom a udržateľnom prostredí. Iniciatíva sa obracia na verejnosť celej Európskej únie v snahe nájsť čo najviac inšpiratívnych riešení a nápadov.
Prihlasovať ich môžu nielen orgány štátnej a verejnej správy, inštitúcie, súkromné firmy či združenia, ale aj jednotlivci.
Ceny Nového európskeho Bauhausu budú udelené v desiatich kategóriách, pričom v každej z nich budú ocenené dva druhy inovatívnych riešení:
– už zrealizované projekty a príklady
– nové koncepty a idey mladých tvorcov do 30 rokov.

Kategórie:
Techniky, materiály a procesy pre výstavbu a dizajn
Výstavba v duchu cirkulárnej ekonomiky
Riešenia pre spoločný rozvoj zastavaného prostredia a prírody
Obnova mestského a vidieckeho prostredia
Produkty a životný štýl
Ochrana a konverzia kultúrneho dedičstva
Znovuobjavené miesta pre stretávanie sa a zdieľanie
Mobilizácia umenia, kultúry a komunít
Modulárne, adaptabilné a mobilné riešenia pre bývanie
Interdisciplinárne vzdelávacie modely

Zapojte sa aj Vy – termín prihlášok do 31. mája 2021.
Víťazi v každej z desiatich kategórií dostanú okrem veľkej publicity aj finančnú odmenu 15 alebo 30 tisíc eur.

Viac informácií:
https://iepd.sk/sutaz-o-ceny-noveho-europskeho-bauhausu/
 

Podrobnosti:
Viac informácií