České Budějovice sú hlavným mestom južných Čiech a mesto má silnú poľnohospodársku tradíciu. Téma Európskeho hlavného mesta kultúry, [PERMA]culture, je založená na viacerých projektoch, ktoré ponúkajú príležitosť vytvoriť širšie a prepojené európske spoločenstvo. Odporúčanie vydala porota zložená z nezávislých odborníkov, ktorí posudzovali žiadosti dvoch českých miest, ktoré sa dostali do užšieho výberu.

Od roku 1985 sa Európske hlavné mestá kultúry postupne stali jedným z najambicióznejších kultúrnych projektov v Európe a jednou z najznámejších a najoceňovanejších aktivít EÚ.

Cieľom tejto iniciatívy je poskytnúť Európanom možnosť vzájomne spoznať svoje kultúry, tešiť sa zo spoločnej histórie a spoločných hodnôt, zažiť pocit príslušnosti k rovnakému európskemu spoločenstvu, rozvíjať európske kultúrne väzby a partnerstvá a zdôrazniť úlohu kultúry v rozvoji miest.

V súlade s rozhodnutím Európskeho parlamentu a Rady, ktorým sa upravujú Európske hlavné mestá kultúry, budú v roku 2028 tri Európske hlavné mestá kultúry: jedno v Českej republike, jedno vo Francúzsku a jedno v kandidátskej, potenciálnej kandidátskej krajine alebo krajine EZVO/EHP.

Podľa súčasného postupu určovania európskych hlavných miest kultúry má výberové konanie dve kolá: predvýberové kolo, po ktorom sa zostaví užší zoznam kandidátskych miest, a záverečné výberové kolo približne o deväť mesiacov neskôr, v ktorom sa na titul odporučí jedno mesto. Vybrané mestá potom formálne určí príslušný členský štát.

Kritériá výberu stanovujú, že mestá by mali pripraviť kultúrny program so silným európskym rozmerom, ktorý podporí účasť zainteresovaných strán mesta a jeho rôznych štvrtí a priláka návštevníkov z celej krajiny a Európy. Program musí mať trvalý vplyv a prispievať k dlhodobému rozvoju mesta. Mestá musia tiež preukázať, že majú podporu príslušných verejných miestnych orgánov a kapacity na realizáciu projektu.

Žiadosti posudzuje porota zložená z 12 nezávislých odborníkov, z ktorých dvoch menujú príslušné vnútroštátne orgány a desiatich inštitúcie a orgány EÚ (Európsky parlament, Rada, Komisia a Výbor regiónov).

V Českej republike vyzvalo Ministerstvo kultúry Českej republiky mestá na podávanie žiadostí v auguste 2021. V termíne do 1. septembra 2022 podali žiadosti štyri mestá: Broumov, Brno, České Budějovice a Liberec. V dňoch 12. – 14. októbra 2022 sa uskutočnilo stretnutie s užším výberom a do užšieho výberu postúpili dve mestá: Broumov a České Budějovice. Obe mestá dostali čas na doplnenie svojich žiadostí do 1. júna 2023. Záverečné výberové konanie sa uskutočnilo 29. – 30. júna 2023.

Titul Európske hlavné mesto kultúry každoročne získajú dve až tri mestá. Okrem Českých Budějovíc sa v roku 2028 titulom bude pýšiť aj jedno mesto vo Francúzsku a jedno mesto v kandidátskej, potenciálnej kandidátskej alebo EZVO/EHP krajine. Rokovania o konečnom výbere dvoch ďalších miest sa uskutočnia v decembri 2023.

Tri európske hlavné mestá kultúry 2023 sú TemesvárEN— (Rumunsko), Elefsina (Grécko) a VeszprémEN— (Maďarsko).

Ďalšími európskymi hlavnými mestami kultúry budú:

Tartu (Estónsko), Bad Ischl (Rakúsko) a Bodø (Nórsko) v roku 2024;
Chemnitz (Nemecko) a Nova Gorica (Slovinsko) v roku 2025;
Oulu (Fínsko) a Trenčín (Slovensko) v roku 2026;
Liepaja (Lotyšsko) a Evora (Portugalsko) v roku 2027.