Art Cinema Action + Management je medzinárodný tréningový program pre mladých manažérov artkín s cieľom podporovať rozvoj kín zameraných na premietanie umeleckých diel v Európe skvalitňovaním kultúrnej činnosti a ich manažérskych zručností.

Tréning je iniciatívou Medzinárodnej konfederácie artkín (CICAE).

V roku 2016 prichádza opäť s rozdelením workshopov na:
Junior Session (29. august – 5. september 2016, Benátky, ostrov San Servolo)
– vhodné pre prevádzkovateľov a dramaturgov artkín, profesionálov v tejto oblasti (festivaly,  distribúcia…) s minimálne ročnou praxou.
Executive Session (29. august – 3. september 2016, Benátky, ostrov San Servolo)
– vhodné pre prevádzkovateľov a dramaturgov artkín, profesionálov v tejto oblasti (festivaly,  distribúcia…) s minimálne 5-ročnou praxou.

Podujatie je organizované s finančnou podporou Programu EÚ Kreatívna Európa – MEDIA.

Uzávierka prihlasovania:
31. máj 2016

Viac informácií a prihláška

Kontakt:
Email