Kurz zameraný na rozvoj zručností pre vedenie artového kina. Ekonomické, právne aspekty, špecifiká programovania filmov pre deti, uvádzanie klasických a krátkych snímok a ďalšie témy. Možnosť nadväzovania kontaktov a získanie akreditácie na medzinárodný filmový festival v Benátkach.

Kurz je rozdelený pre dve skupiny:

Juniors Session: 30. 8. – 5. 9. 2021

-kurz pre mladých profesionálov (min. 1 rok praxe),

obsah: ekonomické a právne aspekty, technológia, programovanie, práca s divákmi, získavanie financií, komunikácia, marketing a manažment

Executives Session: 30. 8. – 4. 9. 2021

-kurz pre pracovníkov kín s dlhoročnými skúsenosťami (min. 5 rokov praxe) na pozícii vedúceho či dramaturga kina,

obsah: ekonomické a právne aspekty, posilnenie artových kín v Európe

Komunikačným jazykom je angličtina, ale všetky prednášky sú tlmočené do 4 jazykov – angličtiny, francúzštiny, nemčiny a taliančiny.

Pre: prevádzkovateľa a ďalších pracovníkov artových kín

Kurzovné: 1 950 EUR pre Juniors; 1 650 EUR pre Executives

(Usporiadateľ kurzu ponúka štipendiá pre účastníkov z nových členských krajín alebo kina s ekonomickými ťažkosťami)

Uzávierka prihlasovania do 1. kola prihlášok: 30. 4. 2021
Uzávierka prihlasovania do 2. kola prihlášok: 30. 5. 2021

Viac informácií