Uzávierka prihlasovania: 31. 3. 2019
CICAE (International Confederation of Art Cinemas) organizuje štrnásty ročník medzinárodného tréningového programu pre mladých manažérov artkín. Program sa zameriava našpecifické vedomosti (metódy, nástroje, nápady a kontakty) nevyhnutné pre programovaníe a manažovanie podujatí pre podporu arthouse predstavení. Cieľom programu je zlepšenie komunikačných techník, aspekty obchodného plánovania a networking. Počas 8-dňového tréningu budú prítomní tridsiati medzinárodní lektori.

Termín a miesto:
Art Cinema = Action + Management  tréningový program sa uskutoční:
26. 8. – 1. 9. 2019, Benátky / Taliansko
 
Účastnícky poplatok: 1.900 €
 
Viac informácií
Kontakt